سفارش تبلیغ
صبا

بندر بوشهر را از دیر زمانی است که می شناسم از سال هایی که این شهر کوچک و محدود هنوز اینگونه پرجمعیت نشده بود و بافت محلات آن بسیار ساده بود. بوشهر(خود شهر) تاریخ چندان طولانی ندارد. نهایتا می توان آن را به سال هایی ابتدایی سده هجده میلادی رسانید. راستش دقیقا سال 1736 بود که نادر شاه افشار به دلیل تمایلی که داشت تا در ساحل شمالی خلیج فارس یک پایگاه نظامی داشته باشد به این شهر علاقه مند شد و به دست خاندان آل مذکور حاکم بوشهر بنای این بندر را گذاشت. قبل از آن البته بخش جنوبی شبه جزیر بوشهر رونقی داشت. همان منطقه ریشهر که تاریخ آن به عهد باستان می رسد. اما سمت شمالی شهر همان است که نادرشاه افشار بنا نهاد. در واقع یک قریه کوچک را با تدابیر مختلفی تبدیل به شهر معتبری کردند. از آن زمان بود که این بندر را نادری می نامیدند. یک دیوار سراسری از شرق به غرب مقابل بافت قدیمی شهر همراه با یک دروازه و دوازده برج نظامی ایجاد شد تا این منطقه مهجور را وارد دوره تازه ای از تاریخ خود کند. البته بعد از مرگ نادر این بندر آن توجه سابق را برای حاکمان بر ایران نداشت.

کریم خان زند از لحاظ نظامی کار خاصی در بوشهر انجام نداد ولی از لحاظ اقتصادی با ایجاد نمایندگی های تجاری و اجازه کار به نماینده های انگلیسی نقش تجاری این شهر را پر رنگ کرد. از قاجار ناصرالدین شاه با خرید دو کشتی اولین ناو جنگی به نام پرسپولیس بندر بوشهر را یک وجهه نظامی و اعتبار بخشید. اما انصافا این اقدامات هرگز نتوانستند رنگ محرومیت و مهجرویت را از چهره این شهر بزدایند. ضمن اینکه بافت شهری بندر هم دائما دستخوش تغییر و دگرگونی بوده است. برای مثال بعد از جنگ جهانی اول بافت قدیمی و اصیل بوشهر دچار معضلاتی شد از جمله توسعه بناهای بندری و گمرکی. خود اهالی این بخش هم به مهاجرت های گسترده ای دست زدند و به شهرهای دیگر از جمله تهران شیراز و.... نقل مکان کردند. خیابان کشی های زمان پهلوی دوم-همان محمدرضا شاه- این باقت موسوم به چهار محل را از نظر کالبدی با مشکل مواجه کرد و آن را به دو شقه کرد.

اما مهاجرت به درون شهر بسیار بیش از مهاجرت به بیرون بود. و همین باعث شد که این شهر کوچک و قریه های دور و نزدیک به آن در یک دوره سی چهل ساله با روند جهشی جمعیت مواجه شود. هم اکنون تقریبا تمام شبه جزیره بوشهر پیوسته و محلات آن به یکدیگر متصل شده اند. جمعیت مهاجر سال های دهه سی و چهل و به خصوص پنجاه شمسی بعد از رونق نفت بیشتر از مناطق پس کرانه ای بوشهر مثل کازرون دشتستان دشتی شیراز و....به این شهر سرازیر شدند و ساختار اجنماعی اقتصادی آن را تغییر دادند.


+ تاریخ چهارشنبه 94/7/22ساعت 9:21 عصر نویسنده غلامرضا پرتو | نظر